top of page
Weaving Process

Ystads Fredsgrupp under drygt 40 år och idag

Under kalla kriget rustade USA och dåvarande Sovjetunionen; i Europa placerade de ut många kärnvapenbestyckade kort- och medeldistansrobotar. Hundratusentals människor i Europa protesterade emot detta och två personer från Ystad deltog i  Fredsmarschen till Paris 1981. Det ledde till att Ystads Fredsgrupp bildades den 1 september 1981 vid ett stormöte de anordnade när de kom hem.
Paroller som "Norden en kärnvapenfri zon" vajade på Ystads gator när lokala Fredsmarscher anordnades under 80-talet.


För Fredsgruppen betyder inte fred bara frånvaro av krig, utan också människors rätt till frihet och ett drägligt liv var på jorden man än råkar födas.
Engagemanget för att stödja ANC och verka mot apartheid i Sydafrika utmynnade under flera år i stora insamlingar av kläder, skolmaterial m.m. som skeppades i containrar från Ystad till Tanzania och ANC:s flyktingläger där.
Andra internationella frågor lyftes på temadagar om t.ex. Sovjets dåvarande ockupation av Afghanistan, Marockos ockupation av Västsahara och aymaraindianernas situation i Bolivia.
För att finansiera föreningens verksamhet startades en permanent loppmarknad, vilken drevs ända fram till 2019.

Under några år på 80-talet drevs ett Fredscafé med dagligt öppethållande i Folkets Hus' annex på Föreningsgatan. Naturligtvis serverades Afrikaffe och Tanzaniate. Där samlades människor för att fika och ta del av informationsmaterial om internationella frågor.
Fredscaféet blev också en möjlighet för kontakt med svenskar för många nyanlända flyktingar från Libanon, Iran och Irak. Varje söndag anordnades föredrag, filmvisning eller musik med internationella teman. På några hyllor såldes även kläder och korgar från Svalornas Indien/Bangladeshsektion.
Då flera ystadbor reste till Bolivia som volontärer, byggdes kontakter upp med främst kvinnor i bostadsområdet Pampahasi i La Paz, vilket ledde till att Ystads Fredsgrupp importerade tröjor i alpackaull från dem under 30 år. Inkomsterna från tröjorna fördelades bland kvinnorna som spann och stickade, men en del av pengarna avsatte de också till det dag- och fritidshem som de drev i sitt bostadsområde.
Detta är ett exempel på Fair Trade; ett långsiktigt samarbete där kvinnorna satte priserna på sina varor och vi försökte hjälpa till med produktutveckling och vidareförsäljning i Sverige till andra Världsbutiker.

Fair Trade i form av en Världsbutik i centrala Ystad, tillsammans med loppmarknaden, blev Ystads Fredsgrupps huvudsakliga verksamhet från 90-talet och framåt.

Föreningen köpte en fastighet centralt i Ystad 1994 där alla föreningsverksamheter rymdes. Efter ca 25 år såldes fastigheten och i maj 2021 öppnade vi Nya Världsbutiken på Stortorget 15.
Arbetet för en rättvisare värld genom att vara skyltfönster och marknadsplats för marginaliserade grupper i syd fortsätter.Världsbutiken

Vi är skyltfönster och marknadsplats för varor från marginaliserade grupper i världen. Dessa producenter följer Fair Trades principer liksom grossister och vi som Världsbutik gör.
Världsbutiker och Fair Trade Shops i Sverige är medlemmar i riksorganisationen FTÅ och därigenom medlemmar i den globala organisationen WFTO.
Vi finns på Stortorget 15 i Ystad. Här samarbetar vi, idag 15 volontärer, med inköp,
försäljning, skyltning och marknadsföring. Alla volontärer erbjuds återkommande utbildning om Fair Trade, för att kunna möta frågor om producentvillkor och våra varor.
Vi samverkar med andra Världsbutiker kring vilka grossister som bedriver sin
verksamhet enligt Fair Trade och som vi därigenom kan använda oss av.
Genom försäljningen av Fair Trade-varor vill vi informera och stimulera

till en handel på mer jämlika villkor.
Välkommen som medlem du också! Är du intresserad kontakta: huldalindhe@gmail.com

 

Kontakt
bottom of page