top of page
Ethnic Fabrics

FAQ

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Fair Trade och vår butik. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss på varldsbutiken.ystad@gmail.com

Vad menas med Fair Trade?

Att producenterna får betalt direkt och så mycket att det räcker till en levnadslön.

Vilka jobbar hos er?

Alla som arbetar i butiken är volontärer.

Var kommer varorna ifrån?

Alla varor kommer från marginaliserade småproducenter i syd, t.ex. Sydamerika, Afrika och Asien.

Varför välja Fair Trade?

Genom att handla rättvist producerade produkter stödjer du fattiga människor i tredje världen.

Hur blir jag volontär?

Skicka ett mail till varldsbutiken.ystad@gmail.com

Hur vet man att pengarna går fram?

Fair Trade innebär handel på justa villkor som följer WFTO:s kriterier. (Mer info hittar du under fliken ”Fair Trade”.

Är era produkter miljövänliga?

Ja. Det kravet finns med bland kriterierna och är en självklar del av Fair Trade.

Var och hur köps varorna in?

Vi beställer från grossister som är godkända av WFTO (World Fair Trade Organisation).

Vem äger affären?

Föreningen Ystads fredsgrupp.

Varför har ni inte samma öppettider som andra butiker?

Eftersom vi alla jobbar ideellt är det antalet volontärer som avgör hur mycket vi kan ha öppet.

bottom of page